اهداف، راهبردها و برنامه‌های کلان

 

هدف کلان

استراتژی

اهداف خرد

                                                                              سود آوری بلند مدت پایدار  

ارتقا بهره وری فعالیت ها و منابع

اخذ و نگهداشت گواهینامه های استاندارد

ارتقا بهره وری نیروی انسانی

ارتقا سطح بلوغ دیجیتال سازمان

ارتقا سطح خدمات رسانی به کارکنان

افزایش اثر بخشی استفاده از منابع سازمان

افزایش اثر بخشی فعالیت های بازرسی

افزایش جذب سرمایه برای شرکت

افزایش درآمد از طریق مولد سازی املاک

افزایش سهم از بازار و تحقق برنامه های فروش

تحقق برنامه تولید

تحقق برنامه کشت با رویکرد حمایت از کشاورزان

تسریع در تدوین و تخصیص بودجه

مدیریت عملکرد سازمان

افزایش کیفیت محصولات

بهبود کیفیت با کنترل فرآیند تولید

افزایش سهم از بازار و تحقق برنامه های فروش

تحقق برنامه تولید

تحقق برنامه کشت با رویکرد حمایت از کشاورزان

توسعه سهم بازار

افزایش جذب سرمایه برای شرکت

افزایش سهم از بازار و تحقق برنامه های فروش

افزایش صادرات محصولات و تحقق برنامه های صادرات

تحقق برنامه تولید

کاهش بهای تمام شده محصولات

تامین در زمان مناسب، با قیمت و کیفیت مناسب

تحقق برنامه کشت با رویکرد حمایت از کشاورزان

کاهش بهای تمام شده

کاهش ضایعات

کاهش هزینه سربار

کاهش هزینه نت سیستم حمل و نقل

کاهش هزینه ماشین آلات