مدیریت‌های مستقل

 

 

 رحمان نصراله زنجانی

مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی  و دبیر کمیته  انتصاب مدیران ارشد

  علیرضا حبیبی

مدیر هسته گزینش

پونه  زرین‌پور

سرپرست مدیریت حقوقی  و املاک

 محمد بهادری

سرپرست مدیریت دفتر مرکزی حراست

 میثم عباسیان

مدیر دفتر دبیرخانه کمیسیون معاملات