مدیران مجتمع های تولیدی

 

مصطفی صابر

سمت : مدیر مجتمع دخانیات گیلان

 

مهران یونسی

سمت : سرپرست مدیریت مجتمع دخانیات تهران

 

رضا خیاطی

سمت :  مدیر مجتمع دخانیات آذربایجان غربی

 

مهدی جوادی

سمت : مدیر مجتمع دخانیات مازندران

 

رمضان وزیری

سمت : مدیر مجتمع دخانیات گلستان

 

 

 

شهرام بیگلرپور صدری

سمت : مدیر مجتمع دخانیات اصفهان

 

عیسی کرمی

سمت : مدیر مجتمع دخانیات کردستان