معاون و مدیران "معاونت منابع انسانی و پشتیبانی"

امیرحسین آل‌ اسحاق

 سمت :  معاون منابع انسانی و پشتیبانی

نصرالله شجاعی

 سمت : مدیر  منابع انسانی

 

 سمت : مدیر امور رفاهی

مرتضی اسلامی منش

 سمت : سرپرست مدیریت پشتیبانی و لجستیک